e-biblio_male
2496938
opisów bibliograficznych
znajduje się w katalogu centralnym systemu Alfios

Jedyny

w Polsce

zintegrowany system katalogowy

dla Bibliotek Naukowych i Pedagogicznych

w chmurze

zintegrowany z opisami bibliograficznymi Biblioteki Narodowej

Prosty i wygodny

Zintegrowany system katalogowy

Dla każdej biblioteki

Alfios_logo_publiczne_300

Tworząc system Alfios zależało nam na tym, aby oferowane rozwiązanie było wyjątkowo intuicyjne, funkcjonalne, a jednocześnie kompleksowe. Właśnie dlatego staraliśmy się maksymalnie uprościć skomplikowane operacje umożliwiając jednocześnie całościową obsługę procesów bibliotecznych. Jednocześnie zależało nam na pełnej integracji wszystkich wydziałów na uczelni, dlatego też Alfios umożliwia pracę w jednym, centralnym katalogu wspólnym dla wszystkich.

Rzeczywistym wyznacznikiem realizacji misji i celów bibliotek są jej czytelnicy. Dlatego najważniejszym zadaniem było sprawienie, aby już od pierwszej skatalogowanej książki, czy pracy naukowej, czytelnik miał do niej dostęp online. Dzięki integracji każdy student czy wykładowca ma wgląd z jednego miejsca do wszystkich skatalogowanych na uczelni zbiorów.

Współczesne wymagania dotyczące systemu do obsługi biblioteki pedagogicznej i naukowej zostały uwzględnione przy projektowaniu systemu Alfios, który jest obsługiwany za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej (FireFox, Edge, Safari, Opera, ...) oraz nie wymaga żadnej instalacji na komputerach w bibliotece. Dzięki zastosowaniu serwerowni centralnej do obsługi systemu, jest on niezależny od liczby stanowisk komputerowych, liczby użytkowników czy też wielkości księgozbioru. Technologia katalogowania w chmurze daje praktycznie nieograniczony dostęp (po wprowadzeniu loginu i hasła) do systemu Alfios z każdego miejsca na świecie z dowolnego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon).

System biblioteczny Alfios został zaprojektowany w oparciu o Hybrydowy Katalog Centralny opisów bibliograficznych, który w procesie opracowania zbiorów oferuje bibliotekarzowi największe możliwości. Katalog Hybrydowy zawiera zarówno zamknięte opisy bibliograficzne pochodzące z Biblioteki Narodowej, NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) czy też innych bibliotek korzystających z systemu bibliotecznego Alfios, jak również umożliwia każdemu pracownikowi biblioteki współkatalogowanie, czyli budowanie własnych opisów bibliograficznych zawierających wszystkie niezbędne informacje zgodne z formatem MARC21. System został zaprojektowany modułowo, dzięki czemu uproszczono zarządzanie uprawnieniami pracowników biblioteki i ułatwiono jego rozbudowę i rozwój w przyszłości.

phone_alfios

Moduły i funkcjonalności dostępne w Alfios 4.0

Opracowanie

Alfios umożliwia katalogowanie i gromadzenie różnych zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21. Każdy rodzaj opisu bibliograficznego (książka, wydawnictwo zwarte, wydawnictwo ciągłe, audiobook, film, starodruk, wydawnictwa kartograficzne, ikonografia, gry planszowe, puzzle ...) ma przygotowany specjalny szablon z minimalną liczbą pól formatu MARC21 do wypełnienia. System pozwala na pobieranie gotowych opisów bibliograficznych z Hybrydowego Katalogu Centralnego, ale także dodawanie własnych opisów (dodawanie z autopsji) do katalogu centralnego, oraz pobieranie gotowych opisów bibliograficznych z innych źródeł, np.: KaRo. Katalog Hybrydowy zawiera zarówno zamknięte opisy bibliograficzne pochodzące z NUKAT, Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek korzystających z systemu bibliotecznego Alfios, jak również umożliwia każdemu pracownikowi biblioteki współkatalogowanie, czyli budowanie własnych opisów bibliograficznych zawierających wszystkie niezbędne informacje zgodne z formatem MARC21. Podczas procesu opracowania zbiorów następuje w pełni automatyczne tworzenie wpisów do wskazanej księgi inwentarzowej.

Wypożyczalnia

System daje możliwość zapisywania i edycji danych osobowych czytelników, definiowania wszelkich limitów (wypożyczeń, rezerwacji, udostępnień) indywidualnie dla każdego czytelnika, ale także globalnie ze względu na rodzaj zbiorów, czy status grupy czytelników. Dostępne są opcje włączenia samodzielnego prolongowania wypożyczeń poprzez konto w katalogu online (OPAC); kolejkowania czytelników rezerwujących książki w katalogu online biblioteki oraz automatycznej wysyłki e-maili do czytelników przekraczających termin zwrotu. Po wypożyczeniu egzemplarza, system automatycznie monitoruje termin zwrotu oraz kolejkę rezerwacji.

Czytelnia

Alfios daje możliwość pełnej obsługi udostępniania zbiorów biblioteki na miejscu wszystkim zapisanym czytelnikom. System automatycznie generuje bieżące udostępnienia i alarmuje podczas wylogowywania, jeśli zasoby biblioteki są w trakcie udostępniania.

Skontrum

Elektroniczna kontrola zbiorów bibliotecznych porównuje dane wczytane przez pracownika z tymi zgromadzonymi w bazie. Dzięki zastosowaniu etykiet z kodami kreskowymi oraz czytników kodów kontrola przebiega bardzo sprawnie. System automatycznie po wczytaniu wychwytuje nieprawidłowości, a po zakończeniu skontrum generuje odpowiednie protokoły (zgodne z rozporządzeniem MKiDN z dnia 29.10.2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych - Dz. U. Nr 205, poz. 1283). Cały proces odbywa się elektronicznie, a Alfios podczas wczytywania egzemplarzy informuje o ich stanie oraz podaje dane z opisu bibliograficznego.

Raporty

Moduł zawiera dziennik biblioteki, zestawienia wypożyczeń i udostępnień, księgę inwentarzową, protokoły ubytków i wiele innych. Statystyki prezentowane są w systemie w formie tabel oraz wykresów. Wszelkie raporty dotyczące gromadzenia i selekcji typu: księga inwentarzowa, rejestr przybytków, protokół ubytków, protokół komisji w sprawie ubytków, są zgodne z rozporządzeniem MKiDN w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29.10.2008 r. Dane w dzienniku biblioteki są zgodne z zapisami w sprawozdaniu biblioteki K-03 dla GUS dotyczącym w szczególności podziału czytelników na odpowiednie grupy dla każdego rodzaju bibliotek:

Dla bibliotek publicznych:

  • Osoby uczące się
  • Osoby pracujące
  • Pozostali

Dla bibliotek pedagogicznych:

  • Nauczyciele
  • Studenci
  • Pozostali

Dla bibliotek naukowych:

  • Pracownicy uczelni
  • Studenci
  • Pozostali

Ustawienia

System biblioteczny Alfios ma wbudowany moduł konfiguracyjny i wszystkie ustawienia i modyfikacje są wykonywane przez bibliotekarza. Użytkownik, który ma uprawnienia do modułu ustawień może, m.in.: dodawać i usuwać innych pracowników biblioteki/filii, zmieniać wszelkie limity dla wypożyczalni, dodawać i usuwać kolejne księgi inwentarzowe, modyfikować obowiązkowe pola w formularzu dodawania egzemplarzy, modyfikować rodzaj zbieranych danych czytelnika i inne. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każda biblioteka może samodzielnie dopasować system Alfios do własnych potrzeb.

OPAC - katalog online dla czytelników

Katalog jest automatycznie dostępny dla każdego czytelnika biblioteki korzystającej z systemu Alfios. Wszystkie rodzaje zbiorów są od razu dostępne online wraz z możliwością ich rezerwowania i prolongowania przez czytelników zapisanych do konkretnej biblioteki. Na koncie czytelnika jest dostępna jego pełna historia wypożyczeń. W katalogu online dostępne są również listy podręczników dla konkretnego przedmiotu oraz zestawienia bibliograficzne generowane przez bibliotekarzy.

Jesteś zainteresowany systemem katalogowym Alfios?

Napisz do nas, a prześlemy więcej szczegółowych informacji.