e-biblio_male
2709
bibliotek szkolnych
kataloguje w systemie e-biblio

Jedyny

w Polsce

system katalogowy

dla Bibliotek Szkolnych

w chmurze

zintegrowany z opisami bibliograficznymi Biblioteki Narodowej

Prosty i wygodny

Zintegrowany system katalogowy e-biblio

e-biblio_200

Dla współczesnego użytkownika biblioteki najważniejszym i podstawowym źródłem informacji o jej zbiorach jest katalog, a najlepiej katalog internetowy (OPAC - Online Public Access Catalog - publicznie dostępny przez Internet katalog zbiorów biblioteki lub grupy bibliotek). Podstawowym zadaniem katalogu każdej biblioteki jest uporządkowanie zbiorów oraz przejrzyste podanie miejsca przechowywania egzemplarzy, natomiast najważniejszym zadaniem każdej biblioteki jest jak najlepsze udostępnianie i wypożyczanie zbiorów. Osiągnięcie najważniejszego celu każdej biblioteki (zwiększenie czytelnictwa) w XXI wieku jest praktycznie niemożliwe bez zastosowania katalogowania komputerowego oraz prezentowania własnych zbiorów w publicznie dostępnym katalogu internetowym. Natomiast zintegrowany system biblioteczny ma na celu przede wszystkim ułatwienie i uproszczenie pracy bibliotekarza oraz przyspieszenie procesu opracowania i katalogowania zbiorów. Kompletny system biblioteczny w praktyce powinien umożliwiać od razu korzystanie ze wszystkich jego zalet i modułów. Niezależnie od tego, czy w bibliotece skatalogowano 50% czy też 100% wszystkich zbiorów, zintegrowany system umożliwia natychmiastowe wypożyczanie opracowanych egzemplarzy, oraz ich bezpośrednie prezentowanie w OPAC.

Współczesne wymagania dotyczące systemu do obsługi biblioteki szkolnej zostały uwzględnione przy projektowaniu systemu e-biblio, który jest obsługiwany za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej (FireFox, Edge, Safari, Opera, ...) oraz nie wymaga żadnej instalacji na komputerach w bibliotece. Dzięki zastosowaniu serwerowni centralnej do obsługi systemu jest on niezależny od liczby stanowisk komputerowych, liczby użytkowników oraz wielkości księgozbioru. Technologia katalogowania w chmurze daje praktycznie nieograniczony dostęp (po wprowadzeniu loginu i hasła) do systemu e-biblio z każdego miejsca na świecie z dowolnego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon).

System biblioteczny e-biblio został zaprojektowany w oparciu o Hybrydowy Katalog Centralny opisów bibliograficznych, który w procesie opracowania zbiorów oferuje bibliotekarzowi największe możliwości. Katalog Hybrydowy zawiera zarówno zamknięte opisy bibliograficzne pochodzące z Biblioteki Narodowej, czy też innych bibliotek korzystających z systemu bibliotecznego e-Biblio, jak również umożliwia każdemu pracownikowi biblioteki wspókatalogowanie, czyli budowanie własnych opisów bibliograficznych zawierających wszystkie niezbędne informacje zgodne z formatem MARC21. System został zaprojektowany modułowo, dzięki czemu uproszczono zarządzanie uprawnieniami pracowników biblioteki i ułatwiono jego rozbudowę i rozwój w przyszłości.

phone_e-biblio

Moduły i funkcjonalności dostępne w systemie e-biblio (wersja 4.x)

Opracowanie

System pozwala na katalogowanie i gromadzenie każdego rodzaju zbiorów bibliotecznych w formacie MARC21. Każdy rodzaj opisu bibliograficznego (książki, audiobooki, czasopisma, filmy, multimedia, gry planszowe, puzzle, mapy, itp.) ma przygotowany specjalny szablon z minimalną liczbą pól formatu MARC21 do wypełnienia. Podstawowa funkcjonalność to pobieranie opisów bibliograficznych z Hybrydowego Katalogu Centralnego. W przypadku braku opisu bibliograficznego umożliwiono dodawanie własnego, poprzez wypełnienie prostego formularza (nie wymaga znajomości MARC21). Po dodaniu jest on natychmiast dostępny dla wszystkich innych bibliotek z informacją, kto go stworzył i gdzie. Podczas procesu opracowania zbiorów następuje w pełni automatyczne tworzenie wpisów do wskazanej księgi inwentarzowej oraz intuicyjne oznaczanie typów literatury, np.: podręcznik, lektura, itp.

Wypożyczalnia

System e-biblio umożliwia zapisywanie i edycję danych osobowych czytelników, definiowanie wszelkich limitów (wypożyczeń, rezerwacji, udostępnień) indywidualnie dla każdego czytelnika. System automatycznie ustawia w kolejkę czytelników rezerwujących książki w katalogu online biblioteki oraz wysyła e-maile do czytelników przekraczających termin zwrotu. Dla wszystkich bibliotek zintegrowanych z Librus Synergia proces wpisywania uczniów do biblioteki jest wyłączony, ponieważ ich dane są automatycznie pobierane z Synergii.

Czytelnia

System e-biblio oferuje możliwość obsługi czytelnika na miejscu w bibliotece, dzięki modułowi czytelnia. Uprawnienia do korzystania z czytelni mają automatycznie wszyscy zapisani w bibliotece. Dzięki temu system buduje statystyki udostępnień oraz wizyt w czytelni.

Skontrum

Elektroniczna inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych porównuje dane wczytane przez pracownika z tymi zgromadzonymi w bazie. Umożliwia generowanie odpowiednich protokołów i raportów poskontrowych. Dzięki zastosowaniu etykiet z kodami kreskowymi oraz czytników kodów kreskowych cały proces odbywa się błyskawicznie, a system automatycznie informuje o stanie każdego egzemplarza (na półce, ubytek, w wypożyczeniu, itp. ...)

Statystyki/Raporty

W tym module istotną opcją jest przede wszystkim dziennik biblioteki szkolnej prowadzony całkowicie elektronicznie. W najnowszej wersji e-biblio uproszczono dodawanie wszelkich czynności bibliotekarza-nauczyciela do dziennika. Aktualny dziennik rejestruje wszystkie wizyty, wypożyczenia i udostępnienia dla czytelników z podziałem na odpowiednie grupy (uczniowie, nauczyciele, ...). System e-biblio został wyposażony w pełne raporty dotyczące gromadzenia i opracowania zbiorów zgodne z wytycznymi MKiDN zawartymi w rozporządzeniu z dnia 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283), oraz inne, dodatkowe raporty przygotowywane na życzenie bibliotekarzy. Wszystkie raporty i statystki można zapisywać do dokumentu PDF lub eksportować do pliku Excell, a niektóre statystyki są prezentowane w systemie w formie wykresów.

OPAC - katalog online dla czytelników

Katalog jest automatycznie dostępny dla każdego czytelnika biblioteki korzystającej z systemu e-biblio. Wszystkie rodzaje zbiorów są od razu dostępne online wraz z możliwością ich rezerwowania i prolongowania przez czytelników zapisanych do konkretnej biblioteki. Na koncie czytelnika jest dostępna jego pełna historia wypożyczeń. W katalogu online dostępne są również listy lektur do konkretnej klasy oraz zestawienia bibliograficzne generowane przez bibliotekarzy.