Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że w styczniu 2020 roku liczba bibliotek szkolnych korzystających z naszego systemu bibliotecznego osiągnęła 1100. Użytkownikami systemu są zarówno pojedyncze placówki jak i całe miasta. Wśród nowości zawartych w aktualnej wersji programu pojawił się bardzo usprawniony moduł importu danych z innych systemów….