O korzyściach płynących z czytania książek powiedziano już bardzo wiele. Nowe badania przeprowadzone w 2018 r. w 31 krajach na całym świecie, z udziałem potężnej próby 160 tys. badanych wykazały, że dorastanie w domach, gdzie istnieją znaczące księgozbiory ma widoczny i niebagatelny wpływ na najmłodszych domowników. Ten kulturowy kapitał może być dla nich przepustką do lepszego życia i istotną przewagą w prowadzeniu własnego biznesu. I to nawet wtedy, gdy duża cześć księgozbioru nawet nie zostanie przez nich przeczytana!

Przypomnijmy zatem raz jeszcze najważniejsze potwierdzone naukowo dobrodziejstwa płynące z lektury książek:

  • Książki mogą zmniejszyć stres; czytanie przez zaledwie sześć minut może obniżyć poziom stresu nawet o 68 procent.
  • Książki mogą spowolnić związaną z wiekiem i naturalnym starzeniem się degenerację procesów poznawczych; w porównaniu z osobami, które czytają mniej niż jedną książkę rocznie, a więc praktycznie nieczytającymi, regularni czytelnicy mają o 32 procent niższy wskaźnika osłabienia psychicznych procesów poznawczych, którego doświadczają wszyscy ludzie w późniejszych latach swego życia.
  • Książki mają nawet moc „zmieniania mózgu”, przynajmniej w krótkim okresie. W czasie do pięciu dni po zakończonej lekturze proces czytania  może zwiększyć liczbę połączeń nerwowych w obszarach mózgu odpowiedzialnych za język i doznania.

Sprawniejszy, mniej zestresowany, lepiej i dłużej funkcjonujący mózg. Czy ktoś dziś w świecie pełnym nowych informacji, wyzwań i nauki bez wyznaczonej linii mety może pozwolić sobie na rezygnację z takich dobrodziejstw i takiej przewagi?

A  teraz jeszcze do powyższych faktów doszły nowe, niezwykle interesujące informacje. Przeprowadzone w 2018 roku badanie na ogromnej próbie ponad 160 000 dorosłych w 31 krajach wykazało, że im więcej książek znajdowało się w domach, w których dorastały dzieci, tym bardziej już jako dorośli były one biegłe  w trzech ważnych obszarach: umiejętności czytania i pisania, matematyce oraz umiejętności korzystania z technologii do zarówno komunikowania się, jak i gromadzenia, przetwarzania i analizy informacji. Dla przykładu; już dorastanie w domu z księgozbiorem liczącym ok. 80  woluminów owocowało „średnim” poziomem ww umiejętności, a biegłość ta wzrastała  wraz z rozrastająca się biblioteką domową aż do liczby około 350 książek. Po osiągnięciu tego pułapu korzyści z posiadania i wzrastania w domu pełnym książek stabilizowały się na określonym stałym wysokim poziomie.

Naukowcy są zgodni:
„Socjalizacja zorientowana na książkę, na którą wskazuje wielkość domowej biblioteki, kształtuje gusta młodzieży oraz daje umiejętności i wiedzę na całe życie. Dorastanie w domach o ponadprzeciętnych zasobach bibliotecznych podnosi umiejętności dorosłych już ludzi w zakresie [umiejętności czytania i pisania, umiejętności liczenia oraz rozwiązywania problemów technologicznych] poza korzyściami uzyskanymi dzięki edukacji swoich rodziców lub własnych osiągnięć edukacyjnych oraz zawodowych.”

Co ciekawe, lepsze formalne wykształcenie niekoniecznie równoważy przewagę „mnóstwa książek w domu”. Dorośli, którzy dorastali ze stosunkowo niewielką – jeśli w ogóle –  liczbą książek w swoich domach, a później uzyskali wyższe wykształcenie (college degree), mieli poziom sprawności czytania i pisania w przybliżeniu równy dorosłym, którzy dorastali w domach z dużymi bibliotekami, ale uczęszczali do szkoły tylko przez dziewięć lat. Jak piszą badacze, „książkowy okres dojrzewania nadrabia i niweluje sporą formalną przewagę edukacyjną” pod względem umiejętności czytania i pisania.

Czy jednak samo wypełnienie pokoju książkami zapewni, że  Ty i twoje dzieci będziecie mądrzejsi? Niekoniecznie, albowiem korelacja to nie związek przyczynowo-skutkowy.

Fakt posiadania dużej biblioteki, może wskazywać, że cenisz kształcenie przez całe życie, zarówno formalne, jak i nieformalne – obie te kwestie są ważne dla odniesienia sukcesu w dorosłym życiu np.  w przedsiębiorczości. Może to również oznaczać, że bardziej prawdopodobne jest, że będziesz zachęcać, pielęgnować i wspierać intelektualny wzrost i rozwój swoich dzieci. Ale jest też tak, jak pisze Jessica Stillman, autorka z magazynu biznesowego z Inc. – że otaczanie się większą liczbą książek, niż kiedykolwiek będziesz w stanie przeczytać, dobrze wpływa na twój umysł. Książki  służą wtedy jako swoiste memento,  ciągłe przypomnienie wszystkich rzeczy, których nie wiesz – co pomaga utrzymać intelektualny głód i wieczną ciekawość. I prawdopodobnie sprawi, że będziesz trochę bardziej pokorny, ponieważ badania pokazują, że im szybciej przyznajemy się, że czegoś nie wiemy, tym szybciej możemy się tego nauczyć. Jak mówi Jeff Bezos szef Amazon i najbogatszy człowiek świata, „kluczową oznaką inteligencji jest chęć zmiany zdania, co dzieje się tylko wtedy, gdy jesteś gotów przyznać, że twoje obecne myślenie może nie być najlepszym sposobem myślenia”. Wszystko to oznacza, że nawet jeśli nie zrobisz nic więcej, niż tylko popatrzenie na te wszystkie książki, których nie przeczytałeś, przypomni ci to o tym, ile nie wiesz. Jeszcze. Pokora, nauka i chęć zmiany zdania, gdy pojawią się nowe dane – to cechy, z których każdy przyszły człowiek sukcesu  może tylko skorzystać. Podobnie jak z przywoływanych tu już wcześniej korzyści, które oferuje dorastanie w otoczeniu książek. Umiejętności komunikacyjne są wszak najważniejsze dla przywództwa, dla przygotowywania i przedstawiania klarownych prezentacji, dla inspirowania pracowników i partnerów, dla dzielenia się swoją wizją i misją. Liczą się również umiejętności matematyczne; jeśli nie rozumiesz liczb związanych ze swoją firmą i prowadzeniem biznesu, wkrótce nie będziesz mieć firmy. A jeśli chodzi o korzyści płynące z gromadzenia i analizy informacji dla ludzi sukcesu, w tym biznesmenów i przedsiębiorców? Jak można reagować na nowych konkurentów, nowe technologie i nowe warunki rynkowe, nie mając umiejętności nie tylko zrozumienia danych, ale także przekształcenia ich w przydatne do działania informacje?

Opracowano na podstawie:
https://www.inc.com/jeff-haden/new-research-reveals-power-of-a-large-home-library-even-if-you-dont-read-every-book.html?cid=sf01001